โรงเรียนประชานิเวศน์

Prachaniwet primary school

"สังคม ชุมชน นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง คือญาติพี่น้องร่วมบ้านเดียวกัน"

***ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ  รายงานตัวและประชุมผู้ปกครองเพื่อยืนยันการเข้าเรียนในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00- 12.30 น. ห้องประชุมโรงเรียนประชานิเวศน์ หากท่านไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน***

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 %

กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้การใช้ Google Workspace และ Google Workspace for Education

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนประชานิเวศน์จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

มหกรรมแสดงผลงานการเรียนรู้นอกห้องเรียนสุดสร้างสรรค์โดยเยาวชน ในงาน Saturday School Big Day 2024 : Ready for Love

รางวัล🏆 2 nd Runner - Up 🏆🎹 Classical Piano Solo Grade 1 🎹

จากการเเข่งขันเปียโนในรายการ ASIA Student Arts Festival - Thailand

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวิชาการ คิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวิชาการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก

ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย และได้จัดเตรียมห้อง Safe Zone เป็นที่พักชั่วคราวแก่นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันครู 16 มกราคม 2567 “ครูเป็นอาชีพที่หนักต้องอดทนมาก ๆ โดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน ครูต้องอดทนกับสิ่งต่าง ๆ แล้วสร้างเด็กให้ดีให้ได้” นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี กล่าวในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ 

งานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567

เชิญชวนนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๒๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ สนามโรงเรียนประชานิเวศน์