โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล
 
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
Smart School
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 
โครงการ/กิจกรรม
 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผลงานวิชาการ
 
 เผยแพร่ผลงานผู้บริหารและครู


สรุปผลการศึกษาต่อ ของ
นักเรียน ป.6 ปี 2555

 


การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
(Smart School)
ประจำปี 2556

        คู่มือSmart School
            ดาวน์โหลด

     เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
  มาตรฐานระดับประถม
       ดาวน์โหลด

     แนวทางการประเมินคุณภาพ
 มาตรฐานระดับปฐมวัย
          ดาวน์โหลด

 

ประชาสัมพันธ์
 
24 มีนาคม 2557
รับมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พบผู้ปกครองทุกห้องเรียน
 
24 มีนาคม 2557
กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ ณ ดรีมเวิลด์
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
23 มกราคม 2557
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยที่เกิดจากอัคคีภัย
ชมภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงลาดยาว เขตจตุจักร
ที่มาให้ความรู้และสาธิตการป้องกันภัยจากการเกิดอัคคีภัยให้กับเด็กๆ และคุณครู
 

 

 
 
 
 
ความสำเร็จของโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้
ความรู้พระบรมสารีริกธาตุ
พระมหาสิทธิศักดิ์ อคฺควีโร
(ตันติสัตตโม)
 

กิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2556


กิจกรรมภาคเรียนที่ 2
11-13 พฤศจิกายน 2556
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6
ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล สระบุรี
13-15 พฤศจิกายน 2556
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5
ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล สระบุรี

22 พฤศจิกายน 2556
เข้าค่ายกลางวัน
ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้น ป.1-ป.3
ณ โรงเรียนประชานิเวศน์
26 พฤศจิกายน 2556
สอบธรรมะศึกษาชั้นตรีและชั้นโท
นักเรียนชั้นป.5,ป.6
ได้รับการสนับสนุนจาก
พระอาจารย์ วัดเสมียนนารี
ณ โรงเรียนประชานิเวศน์
18-20 ธันวาคม 2556
สอบวัดผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ป.6
25 ธันวคม 2556
กิจกรรมวันคริสต์มาส
27 ธันวาคม 2556
กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน
28 ธ.ค2556.-1ม.ค.2557
หยุดวันปีใหม
27 มกราคม 2557
กิจกรรมแนะแนว
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24-26 กุมภาพันธ์ 2557
สอบวัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู้
ครั้งที่ 4
27 กุมภาพันธ์ 2557
ป.3 ป.5
สอบวัดคุณภาพการศึกษา
3-4 มีนาคม 2557
นักเรียนชั้น ป.6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
5-6 มีนาคม 2557
นักเรียนชั้นป.1 -ป.5
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
7 มีนาคม 2557
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ทดสอบ
นักเรียนห้องเรียนสองภาษา
(Bilingual Program)
ป.1-ป.3

10 มีนาคม 2557
นัดหมายนักเรียนที่ค้างส่งงาน
ติด 0 ติด ร
มาส่งงานและแก้ไขงาน
(ครูที่นัดหมายนักเรียน)
27 มีนาคม 2557
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
28 มีนาคม 2557
นักเรียนรับเอกสาร ปพ.6 และ
ผลสอบครั้งที่ 4
(หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง)

28 มีนาคม 2557
ประชุมครู
 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,