โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล
 
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
Smart School
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 
โครงการ/กิจกรรม
 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผลงานวิชาการ
 
 เผยแพร่ผลงาน
ผู้บริหารและครู
กำหนดการสอบ
ภาคความรู้
สอบครั้งที่ 1
22 - 24 กรกฏาคม 2558
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
8 - 9 ตุลาคม 2558
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
7 - 8 มีนาคม 2559

 หมายเหตุ
ปฏิทินนี้อาจมี การเปลี่ยนแปลง

 

ประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา

รับรางวัลชมเชย
สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข
วันที่ 2 - 3 เมษายน 2558 ณ ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาธิมา ปัญญาเกิด


หยุดทุกงาน อ่านทุกคน

ยุวทูตรักการอ่าน (กิจกรรมหน้าเสาธง)

กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน

   
   
   
 
 
ความสำเร็จของโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้
ความรู้พระบรมสารีริกธาตุ
พระมหาสิทธิศักดิ์ อคฺควีโร
(ตันติสัตตโม)
 
ปฏิทินปีการศึกษา 2558
เดือน มิถุนายน
 
1 มิถุนายน 2558
ปิดเรียนวันวิสาขบูชา
5 มิถุนายน 2558
วันสิ่งแวดล้อมดลก
8 มิถุนายน 25 58
วันมหาสมุทรโลก
11 มิถุนายน 2558
ตัดเลือกครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น
16 มิถุนายน 2558
ประเมินโรงเรียนแกนนำการอ่าน
18 มิถุนายน 2558
กิจกรรมไหว้ครูปูชนียบุคคล
กิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
23 มิถุนายน 2558
ทัศนศึกษา
โครงการห้องเรียนโลกกว้าง
อนุบาล-ป.3
25 มิถุนายน 2558
ทัศนศึกษา
โครงการห้องเรียนโลกกว้าง
ป.4 - ป.5

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,